Fundació Catalonia Sports

La Fundació Catalonia Sports té com a missió la promoció d’activitats que serveixin per estendre la pràctica de l’esport i dels seus valors, especialment a col·lectius que, per les seves circumstàncies, puguin tenir-ne dificultats d’accés. Dins d’aquests col·lectius, volem centrar-nos preferentment en:

  • països en vies de desenvolupament
  • infants en situacions socioeconòmiques precàries
  • persones discapacitades
  • persones en risc d’exclusió social
  • dones i nenes d’entorns culturals que no afavoreixin l’esport femení
  • persones de la tercera edat

www.fundaciocataloniasports.org

Avda. Diagonal, 695, Barcelona, España

Tel: 93 440 86 55

hola@fundaciocataloniasports.org